DK čerpadlá

 

 • ide o čerpadlá s veľkým výkonom
 • obsah tuhej zložky až do 30%
 • rotačné vrtule z ocele potiahnuté Perbunanom
 • pohon z traktora alebo el.motor
 • 7,5/11/15/18,5/22 kW
 • výkon od 450lit./min – 6.000 litr./min

v závislosti od hustoty prepravovanej hmoty

 • tlak 4-10 bar
 • čerpadlo je vhodné do prečerpávacích staníc

hnojovice

 • vhodné ku separátorom
 • bioplynovým staniciam
 • principiálne má 2 strany – nasávaciu a výtlačnú
 • na jednej strane dokáže nasať hnojovicu a previesť –

pretlačiť ju do zbernej nádrž

DK ROTAČNÉ ČERPADLÁ EISELE

DK čerpadlo
Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo
 • nasávacia a výtlačná časť čerpadlá sa pripája na vediace rúry pre hnojovicu
 • s elektromotorom
 • možnosť napojenie aj za traktor
 • vrátane manometra a priezorníku
 • ramená miešadla sú v pozinkovom prevedení
 • rotačné čerpadlá môžu byť aj v prevedení s maceratorom
Typ Množstvo dopravenej kvapaliny (l/min) Maximálny tlak (bar) Požadovaný výkon (kW) Priemer potrubia (mm)
DK 12 1.500 10 30 133
DK 22 2.500 5 30 159
DK 31 4.000 5 55 159
DK 60 6.000 4 63 200

+ ďalšie varianty pre poľnohospodárstvo, industy a bioplyn

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram