PRODUKTY / APV / Kultúrne prútové brámy / Kultúrne prútové brány

Kultúrne prútové brány APV

 • možnosť montáže 6, 7, 8 mm prstov
 • väčší uhol zahnutia prstov
 • hmatacie kolesá
 • jemné skladanie
 • o 20mm dlhší opotrebiteľný koniec prstov
 • automatické otáčanie bočných polí
 • použitie s PS 200 M1 – PS 500 M2

Kultúrne prútové brámy

Kultúrne prútové brány
Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo

KULTÚRNE PRÚTOVÉ BRÁNY

Rozhodujúcu prácu vykonávajú 7 mm prsty rozmiestnené v rozostupe 31,25 mm v 6 radách. Hlavnou úlohou je likvidácia nežiaducej buriny. Pri ťahaní prstov po povrchu pôdy dochádza k vytrhaniu buriny, ktorá sa nachádza v rannej aj pozdnej fáze klíčenia, a k jeho odloženiu na povrch pôdy, Tu burina zasychá a odumiera. Takto možno zlikvidovať približne 90% klíčencov buriny v poraste.

 

Polné brána APV AS

Polné brána APV AS


 

Už niekoľko rokov sa osvedčujú kultúrne brány APV ako alternatíva chemickej likvidácie buriny a mechanického ošetrovanie mnohých kultúrnych rastlín.
Oblasť nasadenia kypriacich brán APV pri ošetrovaní pôdy siaha od :

 • obilia
 • kukurice
 • repy
 • sóje
 • bôbu sviňského
 • zemiakov
 • hrachu
 • lúky a pasienky

Cieľom nasadenia kypriacich brán je minimalizovať výskyt buriny tak, aby bolo zamedzené kvalitatívnemu a kvantitatívnemu poškodeniu úžitkových rastlín.

Nejde pritom o dosiahnutie stavu bez buriny, pretože primeraná prítomnosť diferencovanej buriny môže mať aj pozitívny vplyv na priemyselné plodiny a na vlastnosti pôdy.
Ďalšími aspektmi použitia kultúrnych brán APV je požiadavka odnožovania, vetranie pôdy a regulácia vodnej bilancie vďaka prerušeniu kapilárneho účinku.

Tieto faktory významne prispievajú k dobrému stavu úžitkových rastlín.
Pre optimálny výsledok je potrebné okrem nastavenia na bráne, ako nastavenie hĺbky a polohy prstov, zohľadniť aj jazdné rýchlosť, vlastnosti pôdy a poveternostné podmienky v čase nasadenia.
Kypriace brány v kombinácii s pneumatickými sejacími zariadeniami PS 200 M1 - PS 500 M2 je obzvlášť
vhodná aj pre vynášanie medziplodín v poľnom hospodárstve.


Rozsah sériovej dodávky

 • Prsty Ø 7 mm dlhé 450 mm
 • Rozostup 31,25 mm
 • Odstavná podpera pri rozložiteľných strojoch
 • Pri zariadení s nôžkovým sklopením sú nutné 2 dvojčinné riadiace jednotky
 • Prepravné rozmery - šírka 3 m
 • 4 ks hmatacích kolies
 • Automatické otáčanie bočných polí vďaka paralelnému vedeniu

 

 

 

 

 

 

Typ/Pracovná šírka v cm Pracovný záber (m) Rozostup(mm) Prsty na pole PS kW kg (cca.) Kategória
závesu
AS 600 M1 6 31,25 48 60 44 500 Kat. 2 alebo Kat.3N
AS 900 M1 9 31,25 48 70 51 850 Kat. 2 alebo Kat.3N
AS 1200 M1 12 31,25 48 80 59 1300 Kat. 2 alebo Kat.3N

 

 

Prepravné rozmery v zloženom stave :

AS 600 M1 - V 3,10 m x Š 3,00 m x H 2,20 m

AS 900 M1 - V 3,80 m x Š 3,00 m x H 2,20 m

AS 1200 M1 - V 3,55 m x Š 3,00 m x H 2,40 m

 

Poožiteľné v kombinácii s pneumatickými sejacími strojmi PS 200 M1 - PS 500 M2

 

 

 

 1. Hydraulické nastavenie hrotu
 2. Výstražné značky + svetlá
 3. Montážna sada pre PS 120 M1 - PS 500 M2
 4. Prístupová platforma
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram