Systém viacerých odberných miest bez ohrevu

HDC Advanced
HDC Standard
HDC Classic
Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo

POPIS :

 

Inštalácia stacionárneho vysokotlakového zariadenia umožňuje rôzne druhy čistenia, a to hlavne v oblastiach, kde sa kladú na výkon pri čistení pravidelne vysoké nároky.

Hospodárnosť – vždy k dispozícií stlačením tlačidla, nie je potrebné prestavovanie, nie je potrebná preprava mobilných strojov.

Bezpečnosť – inštalácia na bezpečnom mieste, chránenom pred vplyvom okolia; neodborná obsluha je vylúčená.
Automatické zapínanie
Spustenie priamo na stroji, vysokotlakové čerpadlo sa potom pri každom odbere spúšťa automaticky.

Výkonnosť
Zásobovacie jednotky sú dimenzované na súčasné zásobovanie viacerých odberných miest. 
Automatické vypínanie
Ak sa podkročí minimálny odber vody, zariadenie sa vypne. Doba dobehu zabraňuje impulznej prevádzke pri krátkych odberoch vody. 

Zariadenia s viacerými čerpadlami
Pri kompaktných jednotkách s dvomi, tromi alebo štyrmi čerpadlami sa následné čerpadlá spúšťajú a zastavujú v závislosti od odberu.

Výmena poradia
Výmenou poradia spínania agregátov čerpadiel sa dosiahne rovnaká prevádzková doba všetkých agregátov čerpadiel. 

Rozpoznanie netesností
Krátke nábehy čerpadiel, ktoré sa vyskytujú pri netesnosti potrubia, vedú k bezpečnostnému vypnutiu. 

Automatické zapínanie
Jednotky na zásobovanie vysokým tlakom sa uvádzajú do prevádzky jednorazovo priamo na prístroji. Po uvedení do prevádzky sa vysokotlakové čerpadlo automaticky spustí pri každom odbere vody. Ďalšie odblokovanie nie je potrebné.

Výkonnosť
Zásobovacie jednotky sú dimenzované na súčasné zásobovanie viacerých odberných miest. Pri zariadeniach radu HDC Standard sa neodobrané množstvo vody odvádza späť cez prepadový ventil do plavákovej nádrže.
Odobrané množstvo vody sa sleduje meraním prúdenia, príp. tlaku na výstupe zásobovacej jednotky.

Automatické vypínanie
Ak sa podkročí minimálny odber vody, zariadenie sa vypne. Doba dobehu zabraňuje impulznej prevádzke pri krátkych odberoch vody. Kompaktná jednotka sa opäť zapne automaticky pri odbere vody.

Zariadenia s viacerými čerpadlami
Pri kompaktných jednotkách s dvomi, tromi alebo štyrmi čerpadlami sa následné čerpadlá spúšťajú a zastavujú v závislosti od odobraného množstva vody.
V závislosti od prietoku sú pri 4.000 l zabudované dve, pri 6.000 l tri a pri 8.000 l štyri čerpadlá.

Výmena poradia
Výmenou poradia spínania agregátov čerpadiel sa dosiahne rovnaká prevádzková doba všetkých agregátov čerpadiel. Pomocou ručného prepínanie automatika/ručne je možné čerpadlové agregáty prevádzkovať aj jednotlivo. Tak je možné v prípade poruchy zachovať núdzové zásobovanie.

Rozpoznanie netesností
Krátke nábehy čerpadiel, ktoré sa vyskytujú pri netesnosti potrubia, vedú k bezpečnostnému vypnutiu. 

Teplota vody
Vysokotlakové zásobovacie jednotky HDC sú dimenzované pre teploty vody na prívode do 60°C. Alternatívne môžu byť všetky zásobovacie jednotky vybavené čerpadlom na zvýšenie vstupného tlaku. Tu sú povolené teploty na prívode do 85°C.

Servo regulácia
Všetky HDC zariadenia sú dimenzované pre použitie servoregulácie Kärcher.
Používateľ má tak možnosť precízne regulovať tlak a prietok vody priamo na pištoli.

Oddelenie od vodovodnej siete 
Prístroje HDC sú oddelené od vodovodnej siete pomocou vstupnej nádoby.

Bezpečnosť prístrojov
Na ochranu čerpadiel disponujú všetky HDC prístroje poistkou proti nedostatku vody. Teplota motora a vody sa stále sleduje.

VLASTNOSTI A VÝHODY :

 

  • Inteligentné riadenie čerpadla
  • Je jedno, aké množstvo vody je potrebné: Riadenie zapína a vypína v prípade potreby ďalšie čerpadlá.
  • Modulová konštrukcia
  • HDC zariadenia je možné v závislosti od požiadaviek vybaviť až so 4 čerpadlovými agregátmi. To znamená maximálnu flexibilitu pre každé použitie

 

Tlak (bar/MPa )
 
80 / 8
Prietok (l/h)
 
700 - 8000
Max. teplota na prítoku (°C)
 
85
Nábeh motorov 
 
softstart
Hladina akustického tlaku 
 
-
Predradená poistka 
 
-
Druh prúdu Ph /V/Hz
 
3 / 400 / 50
Hmotnosť 
 
-
Rozmery (d x š x v) mm
 
1150 x 750 x 1840
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram