PRODUKTY / FLIEGL / PREKLADACIA TECHNIKA / PREKLADAČE 400 a 600

ZÁVITKOVÉ PREKLADAČE 400 a 600

  • Prekladacia závitovka pre kukuričnú siláž

s prekladacím výkonom až 14 m³/min

  • Prekladacia závitovka na obilie

s prekladacím výkonom až 350 t/h

  • Prekladacia závitovka s frézovacím valcom na siláž

, štiepku, sušený hydinový trus a iné – prekladací výkon až  14 m³/min

Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo

Závitovkový prekladač vypĺňa medzeru

 

Nové závitovkové prekladacie zariadenie s vysokým výkonom, typ 600 (priemer závitovky 60 cm) dopĺňa proces prekladania v kombinovanej doprave. Slúži ako prekladacia stanica, ktorá dopĺňa pracovný postup pri uskladnení siláže, výrobou kompostu alebo štiepky na jednej strane a medzi diaľkovou dopravou príslušného produktu na druhej strane.

V závislosti od účelu a miesta pužitia dopravuje závitovkový prekladací voz materiál, ktorý sa na úvrati naloží na nákladné vozidlo pristavené na polnej ceste alebo na cestnej komunikácii, pre diaľkovú dopravu do síl, zásobníkových komôr alebo do cisterien zariadení na výrobu bioplynu. Výhody: Hospodári a poľnohospodárske podniky zaoberajúce sa výrobou zdrojov energie, poľnohospodárske podniky vykonávajúce služby a dopravcovia, ako aj závody na výrobu kompostu a píly, môžu využiť počas celoho roka všestrannosť vozov s výtlačným systémom Fliegl. Bezproblémová doprava rozmanitých materiálov, vrátane tích, s ktorými sa ťažšie manipuluje, ako napríklad kukurica, tráva, siláž každého druhu, štiepka, kompost a iné, až do výšky 5,3 metrov.

Elektronické zariadenie dokáže automatizovať rovnomerný prísun nakladaného materiálu k závitovkovému prekladaciemu zariadeniu na zadnej časti prekladacieho voza. Riadenie reguluje dávkovanie posuvnej podlahy a bráni upchávaniu v distribučných valcoch a závitovkových podávačoch. Tím sa významne zníži obvyklé rázové zaťaženie pomocného hriadeľa. Šetrí sa vynaloženie energie a zvyšuje sa prekladací výkon. V praxi boli namerané veľmi vysoké prekladacie hodnoty, napríklad prípade štiepky až 14,0 m³/min, v prípade trávnatej siláže až  10,0 m³/min a pri kukuričnej siláži až 12,0 m³/min.

Elektronické riadenie (VarioSens ISOBUS) uľahčuje prácu obsluhy: traktorista nemusí ustavične kontrolovať a upravovať tok materiálu k distribučným valcom, závitovkovým podávačom. Túto úlohu vykonávajú snímače, ktoré pomocou regulátorov riadia dávkovanie a rýchlosť posuvnej podlahy: pri hustom toku materiálu sa rýchlosť dávkovania znižuje a pri nízkom toku materiálu sa zvyšuje. Palubný počítač umožňuje zadať konkrétne hodnoty podľa nakladaného materiálu, ktoré zaručia rovnomerné a ustavičné plnenie závitovkových podávačov a vynášacej závitovky.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube