PRODUKTY / / Uncategorized / TOPDOWN

TOPDOWN

TopDown spracováva pôdu na povrchu aj v hĺbke   TopDown to je :
  • Všestrannosť
  • Jednoduchosť
  • Presnosť
  • Univerzálnosť 
  • Spoľahlivosť
Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo

Pružný a všestranný stroj
Nový všestranne použiteľný kultivátor TopDown od firmy Väderstad ponúka široké spektrum využitia. Veľkou výhodou je, že kultivátor TopDown je schopný vykonávať nielen plytké spracovanie pôdy, ale v prípade potreby aj hlboké spracovanie pôdy.

 

Plynule nastaviteľná hĺbka záberu
Pracovné hĺbky je možné meniť plynulo v rozsahu 5 až 25 cm. To znamená, že kultivátor TopDown má schopnosť sa
prispôsobiť a rozsah aplikácií pokrýva takmer celé spektrum prác, ktoré môžeme požadovať od moderného kultivačného
náradia. Okrem možnosti nastaviť pracovnú hĺbku možno používať aj rôzne pracovné stupne. Pri progresívnom spracovaní pôdy, keď je pôda spracovaná najprv kotúčmi a potom radlicami, obsahuje horná vrstva menší počet hrúd, zatiaľ čo pri plnej kultivácii je spracovaný plný profil pôdy.

 

Práca za akýchkoľvek podmienok
Nezávislé nastavenie pracovnej hĺbky zábere kotúčov a radličiek umožňuje ľahko prispôsobiť kultivátor TopDown
podmienkam na poli. Niektoré polia vyžadujú iba plytké spracovanie pôdy pre prípravu osivového lôžka a potom sa
vykonáva priamy výsev. TopDown je k tomu dokonale vybavený. Iná polia vyžadujú hlbší kultiváciu, pri ktorej dôjde k
premiešaniu rastlinných zvyškov a uvoľnenie stvrdnutého povrchu pôdy. Aj pre tento typ kultivácie je TopDown dokonalým pomocníkom. Táto schopnosť prispôsobiť sa podmienkam je charakteristická pre univerzálny stroj. Stupeň
utuženia pôdy možno nastavovať v rozsahu voľného prítlaku valcov po plnú hmotnosť stroja, nesenú na oceľových
kotúčoch. Je ťažké nájsť univerzálnejší stroj pre redukované spracovanie pôdy!

 

ŠTYRI BODY KONCEPCIE TopDown

 

  1. Predné kotúče – režú a zapravujú

V prednej časti sa nachádzajú dve rady kužeľových kotúčov s ozubom, s priemerom 430 mm, vyrobených z kalenej a odolnej ocele V-55, ktorá je zárukou dlhej životnosti a nízkych nákladov na údržbu stroja. Kotúče režú rastlinné zvyšky a zapravujú ich do hornej vrstvy pôdy. Ich účinnosť je vyššia pri vyšších pojazdových rýchlostiach, 10 až 15 km.h-1.
Tým dôjde k dokonalému zapravenie rastlinných zvyškov do pôdy, pretože kotúče odhadzujú pôdu energicky do strany. akonáhle sú rastlinné zvyšky zmiešané s pôdou, začnú biologické procesy a rozklad je urýchlený. Pracovnú hĺbku kotúčov možno plynulo nastavovať pri práci.

 

 

 

2. Radličky – drtia a uvoľňujú

 

Kultivačná časť stroja TopDown sa skladá zo troch radov tuhých stĺpic, určených pre rozvoľnenie pôdy. Tieto stĺpice môžu mať namontované rôzne nástroje - dlátové radličky so šírkou 50, 80 alebo 120 mm. Radličky o šírke 80 a 120 mm môžu byť navyše doplnené o šípové radličky o šírke 300 mm. Šípové radličky sú používané, ak je požadovaná kultivácia v plnej šírke s väčšou pracovnou hĺbkou, než dosahujú kotúče, a kedy je nutné rozvoľniť povrch pôdy. Úzke kultivačné radličky sú
vhodnejšie pre rozdrvenie stvrdnutých plôch povrchu a pre zapravenie veľkého množstva rastlinných zvyškov. Jednou z výhod používania dvoch typov pracovných nástrojov je zníženie celkového ťahového odporu. Ďalšou výhodou je,
že nedochádza k vynášaniu veľkých hrúd do hornej vrstvy pôdy.

 

 

3. Zadné kotúče – vyrovnávajú a uhladzujú

 

Zadné kotúče stroja TopDown urovnávajú brázdy, vytvárané radlicami. Povrch pôdy za zadnými kotúčmi je urovnaný a rovnomerný. Tieto kotúče sú nesené v gumovom uložení, ktoré zaisťuje dokonalé kopírovanie terénu a vysokú odolnosť voči kameňom. Urovnávacie kotúče sú plynule ovládané v priebehu práce hydraulickou sústavou z kabíny traktora. Pri použití tohto technického riešenia je ľahšie prispôsobiť stupeň urovnania podmienkam na jednotlivých poliach a obsahu
hrubého materiálu v povrchovej vrstve.

 

 

4. Oceľové kotúče – utužujú povrch pôdy

 

Záverečnou časťou stroja pre spracovanie pôdy TopDown je rad oceľových kotúčov, ktoré zaisťujú utuženie povrchu pôdy. Utuženie pôdy je zvlášť dôležité v suchých podmienkach, aby bola zaistená rýchla a rovnomerná vzchádzavosť osiva pestovanej plodiny aj buriny. Stupeň utuženia možno regulovať podľa potreby od voľného prítlaku pôsobením gravitácie až po prítlak s využitím celej hmotnosti TopDown, ktorý je nesený na kotúčoch pre dosiahnutie maximálneho utuženia. Oceľové kotúče majú agresívny profil, ktorý spracováva rastlinné zvyšky a zamačkává ich do povrchovej vrstvy pôdy pre
urýchlenie rozkladu. Oceľové kotúče môžu tiež v prípade potreby pracovať vo zdvihnutej polohe.

 

 

 

TopDown pre ...

 

...pre plytké spracovanie pôdy

 

Kultivátor TopDown je vhodný pre plytké spracovanie pôdy, vykonávané priamo za zberovým kombajnom. Kultivačné radličky sú pri tejto činnosti vo zdvihnutej polohe, zatiaľ čo kotúče s ozuby spracovávajú slamu, plevy a struky. Pojazdová rýchlosť pri tomto prejazde by mala byť 10 - 15 km.h-1, aby kotúče pracovali v optimálnom režime a odhadzovali
pôdu na stranu. Cieľom tejto činnosti je zrýchliť vzchádzanie pestovanej plodiny aj buriny, ale aj zapraviť rastlinné zvyšky
po zbere do povrchovej vrstvy pôdy. Keď rastlinné zvyšky prídu do styku s pôdou a v nej obsiahnutými mikroorganizmy, začne proces tlenia, prvý krok k vytvoreniu vysokej koncentrácia humusu v hornej vrstve ornice. Čím viac rokov dochádza k premiešavaniu rastlinných zvyškov v povrchovej vrstve ornice, tým rýchlejšie bude prebiehať tlenie, pretože biologická aktivita sa bude sústreďovať do tejto vrstvy.

 

…pre hlboké spracovanie pôdy

 

Ďalším možným spôsobom je použitie stroja TopDown ako bežného kultivátora . Predný rad kotúčov je zdvihnutý a radličky v druhej zo štyroch sekcií stroja TopDown môžu preukázať svoje schopnosti . Tento druh kultivácie môže mať niekoľko cieľov. Ak sa v priebehu rastu porastu vytvorila pôdna škrupina alebo zatvrdnutý povrch, je nutné túto vrstvu rozrušiť , aby mohli korene rastlín prerastať správne do pôdy . Ak sú korene uzavreté v pôdnej škralupe , majú obmedzený prístup k vode a hrozí riziko znížených výnosov . Ďalším dôvodom pre kultiváciu pomocou radličiek je roztrhanie koreňov pýru a ich vytiahnutie na povrch pôdy , kde uschnú alebo sa energeticky vyčerpajú . Rozostup stĺpic stroja TopDown je 27 cm a svetlá výška nad povrchom pôdy je dostatočne veľká , aby mohlo byť zapracované veľké množstvo slamy . Stĺpice sú opatrené hydraulicky ovládaným vypínacím zariadením proti nárazom do kameňov so zaťažením až 700 kg .

 

…alebo pre oboje – plytké aj hlboké spracovanie pôdy

 

Plného využitia TopDown dosiahnete , ak sú kotúče aj kultivačné radličky používané spoločne . Stroj potom môže kultivovať profil pôdy na celej šírke , zapraviť rastlinné zvyšky a rozvoľniť pôdu do hĺbky pri jednom prejazde . Výhodou dvojstupňovej činnosti je menšie množstvo veľkých hrúd , ktoré sú vynášané na povrch pôdy . Schopnosť vykonávať plytké i hlboké spracovanie pôdy odlišuje stroj TopDown od ostatných strojov pre kultiváciu pôdy . Radličky na koncoch tuhých stĺpic usporiadaných do troch radov môžu byť zamieňané a kombinované podľa vykonávanej práce . K dispozícii sú tri typy radličiek so šírkou 50 , 80 alebo 120 mm .
TopDown možno tiež vybaviť šípovými radlicami . Ak je požadované rozrušovanie pôdy po celej šírke , sú použité
šípové radličky o šírke 300 mm , ktoré prenikajú a narušujú pôdu do hĺbky o niekoľko centimetrov väčšia , než je pracovná hĺbka kotúčov . Pre narušenie utuženého povrchu pôdy , napríklad pri kultivácii utuženého podložia , je doporučované používať dlátové radličky , ktoré sú schopné prenikať do hĺbky až 25-30 cm a rozrušiť pôdu najúčinnejším spôsobom .

 

BioDrill

 

Všetky stroje TopDown môžu byť vybavené maou sejačkou BioDrill, vďaka ktorému je možné siať drobnosemenné plodiny ako je repka, horčica, ďatelina, trávy alebo rôzne druhy medziplodiny atď.
Pre najmenší trojmetrový model je BioDrill mechanický, ostatné sklopné modely používajú BioDrill pneumatický. Výsevné ústrojenstvo je poháňané elektricky a výsevok je možné nastaviť od 1-30 kg / ha. Pracovná rýchlosť je snímaná radarom. Zásobník je dostatočne veľký a pojme až 360 litrov. Osivo buď padá voľne (mechanicky), alebo je distribuované z výsevného ústrojenstva do hadíc (pneumatický systém). Na konci hadíc sú jednoduché koncovky, ktoré osivo presne usmerňujú v celom zábere stroja. Osivo je ukladané za urovnávacie disky a zadný pech ich zahrnie a utuží. Všetky stroje BioDrill sú vybavené ovládacím panelom Kontrol Station, ktorý je totožný ako u sejačiek Väderstad.

 

 TD 300  TD 400  TD 500  TD 600  TD 700 TD 900
Pracovná šírka (m) 3,4 4,0 5,0 6,0 7,0

9,0

Prepravná šírka (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Hmotnosť (kg) 4 200 6 000 6 700 8 800 9600 12 400
Počet diskov 22 30 40 48 56 72
Počet radličiek 10 14 18 22 26 34
Hydraulické prípoje 3 x dvojčinný 4 x dvojčinný 4 x dvojčinný 4 x dvojčinný 4 x dvojčinný 4 x dvojčinný
Rozmer kolies 520 x 17 520 x 17 520 x 17 520 x 17 a 400 x 15,5 520 x 17 a 400 x 15,5 560 x 45 a 400 x 15,5
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube