Profi brány pre lúky a pastviny GP 300 M1

 • Profi lúčne brány majú silne odpružený zarovnávací plech pre vyrovnávanie krtincov alebo podobných nerovností.
 • Potom nasledujú dva rady prstov so zahnutými kruhovými pružinovými prstami v rôznej sile. Táto kombinácia je v poľnohospodárskej technike jedinečná.
 • Pracovné nástroje možno použiť podľa jednotlivých prípadov použitia buď jednotlivo (napr. len valec) alebo v kombinácii s inými pracovnými nástrojmi.
 • Ničenie nežiaducich burín
 • Kultivácia pôdy
 • Stimulácia pôdy
 • Optimálny výťažok z novej trávy
 • Re-konsolidácie zeminy

Profi lúčne brány GP

GP 600 M1
GP 300 M1
Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo

Efektívne a ekonomicky

Dôležitými faktormi v modernom poľnohospodárstve sú zmysel pre zodpovednosť voči životnému prostrediu, ochrana plodín, ako aj ekonomický úspech.
Použitie trávnikov intenzívne vzrástla a tráva je rezaná niekoľkokrát do roka - lúky, pozemky a kvalita krmiva by sa mala zlepšiť = lepší výnos. To je dôvod, prečo sme zistili, že je potrebné vyvinúť stroj pre intenzívne ošetrovanie trávnych porastov, siatie tráv a odstránenie buriny a zlých bylín.

 

Účel použitia

 • odstránenie zlých bylín
 • kultivácia pôdy
 • prevzdušňovanie lúk
 • stimulácia odnožovania
 • optimálny výsev novej trávy
 • spevnenie pôdy

 


 

Profi lúčne brány GP 300 M1 - je ideálny stroj pre údržbu lúk, siatie a rekultiváciu trávy.
Vzhľadom na jedinečnú kombináciu svojich 12 mm hrotov s 8mm prstami sú lúky spracované najlepším možným spôsobom.

 

Profi lúčne brány GP

Profi lúčne brány GP

 


 

Silné rady hrotov vytrhávajú splstené a trávne buriny, napr. Lipnicu všeobecnú, a pripravujú osivové lôžko, zatiaľ čo 8 mm hroty oddelia pôdu od vytrhaných splstených a trávnych burín a zapracujú vynesené trávne semená do pôdy. Vďaka tejto kombinácii sa podstatne zlepší podiel pôdy v pažiti. Vynesené trávne semená vyklíčia podstatne ľahšie.
Pomocou pneumatických sejačiek možno upraviť množstvo výsevku podľa jazdnej rýchlosti, čím sa dosiahne rovnomerného výsevku po celej lúke alebo pastvine. Veľkou výhodou je možnosť nastavenia množstva výsevku počas jazdy. Možno tak reagovať na lokálny výskyt škodcov alebo škody spôsobené diviakmi.
Odpružený urovnávací plech zaisťuje optimálne rozhrňovanie a zarovnávanie krtincov, hnoja, kalu a kravincov. Pomocou hydraulického valca je možné nastaviť cez zhutňovací valec hĺbkové vedenie aj prítlačný tlak. Týmto hydraulickým valcom možno valec tiež úplne zdvihnúť zo zeme, čo je výhodou hlavne pri vyvliekaní splstnatelého porastu a buriny.
Rad GP možno vybaviť rôznymi valcami (Cambridge alebo ozubený valec), čím možno prístroj optimálne prispôsobiť daným skutočnostiam. Rovnako možno nastaviť intenzitu práce na každej systémovej jednotke (urovnávací plech, 12 mm hroty, 8 mm hroty alebo valec) Profi lúčnych bránach samostatne. Jednotlivé pracovné kroky obnovy lúk a pastvín (vyvlačovanie a prísev) možno teda vykonávať optimálnym spôsobom. Výsev osiva prebieha na šírku. Pracovná hĺbka hrotov činí až 4 cm.

Všetky jednotlivé diely Profi lúčnych brán je možné nastaviť samostatne.
Rad GP sa s obľubou používa v poľnom hospodárstve aj pri sejbe medziplodín.


ROZSAH SÉRIOVEJ DODÁ VKY

- Kompletný stroj s 2 zavlačovacími bránami a valcom
- Odpružený zarovnávací plech
- Zavlačovacie brány so zahnutými 12 mm prstami (40 kusov), 8 mm prsty (56 kusov)
- Ťažký valec pre lúky a pastviny Cambridge (Ø 390 mm príp. Ø 530 mm) alebo ozubeným valcom (Ø 410 mm)

 

Valce pre GP

Valce pre GP


 

 

 

 

 

 

Pracovná šírka   m   3
Prepravné rozmery (bez PS) dx š x v   m   2,45 x 3,0 x 1,3
Prepravné rozmery (s PS 500 M2) dx š x v   m   2,45 x 3,0 x 2,3
Hmotnosť (valec Cambridge 390 mm) Full Edition   kg   1355
Hmotnosť (valec Cambridge 530 mm) Full Edition   kg   1765
Hmotnosť (ozubený valec 410 mm) Full Edition   kg   1765
Kategória nástavby       KAt 2 ( výška stĺpu KAT 3 )
Výkon traktora   kW / PS   65 / 90
Pracovný výkon   ha/h   2 - 2,5

Je potrebná jedna dvojčinná riadiaca jednotka pre nastavenie valcov.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube