Profi brány pre lúky a pastviny GP 600 M1

 • Profi lúčne brány majú silne odpružený zarovnávací plech pre vyrovnávanie krtincov alebo podobných nerovností.
 • Potom nasledujú dva rady prstov so zahnutými kruhovými pružinovými prstami v rôznej sile. Táto kombinácia je v poľnohospodárskej technike jedinečná.
 • Pracovné nástroje možno použiť podľa jednotlivých prípadov použitia buď jednotlivo (napr. len valec) alebo v kombinácii s inými pracovnými nástrojmi.
 • Ničenie nežiaducich burín
 • Kultivácia pôdy
 • Stimulácia pôdy
 • Optimálny výťažok z novej trávy
 • Re-konsolidácie zeminy
 • Ochrana rastlín
 • Hospodársky výsledok

Profi lúčne brány GP

GP 600 M1
GP 300 M1
Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo

Efektívne a ekonomicky

 

Dôležitými faktormi v modernom poľnohospodárstve sú zmysel pre zodpovednosť voči životnému prostrediu, ochrana plodín, ako aj ekonomický úspech.
Použitie trávnikov intenzívne vzrástla a tráva je rezaná niekoľkokrát do roka - lúky, pozemky a kvalita krmiva by sa mala zlepšiť = lepší výnos. To je dôvod, prečo sme zistili, že je potrebné vyvinúť stroj pre intenzívne ošetrovanie trávnych porastov, siatie tráv a odstránenie buriny a zlých bylín.

 

Účel použitia

 

 • zničenie nežiaducich burín
 • kultivácia pôdy
 • stimulácia pôdy
 • optimálny výťažok novej trávy
 • re-konsolidácie zeminy

 

 Kôli množiacemu sa výskytu nežiadúcich tráv na pôvodných lúkach vyvinula firma APV rôznorodo použiteľný stroj pre :

 • osievanie
 • dodatočný výsev
 • prevzdušňovanie lúk

 

Profi brány pre lúky a pastviny GP 600 M1

Profi brány pre lúky a pastviny GP 600 M1

 

 

Profi lúčne brány sú absolútne nevyhnutné a efektívne k ničeniu buriny na lúkach s intenzívnym využitím.

 


 

 1. Silné rady hrotov vytrhávajú splstené a trávne buriny, napr. Lipnicu všeobecnú, a pripravujú osivové lôžko, zatiaľ čo 8 mm hroty oddelia pôdu od vytrhaných splstených a trávnych burín a zapracujú vynesené trávne semená do pôdy. Vďaka tejto kombinácii sa podstatne zlepší podiel pôdy v pažiti. Vynesené trávne semená vyklíčia podstatne ľahšie.

 

Pole brán

Pole brán

 2. Pomocou pneumatických sejačiek možno upraviť množstvo výsevku podľa jazdnej rýchlosti, čím sa dosiahne rovnomerného výsevku po celej lúke alebo pastvine. Veľkou výhodou je možnosť nastavenia množstva výsevku počas jazdy. Možno tak reagovať na lokálny výskyt škodcov alebo škody spôsobené diviakmi.

 

Montáž PS

Montáž PS

3. Odpružený urovnávací plech zaisťuje optimálne rozhrňovanie a zarovnávanie krtincov, hnoja, kalu a kravincov. Pomocou hydraulického valca je možné nastaviť cez zhutňovací valec hĺbkové vedenie aj prítlačný tlak. Týmto hydraulickým valcom možno valec tiež úplne zdvihnúť zo zeme, čo je výhodou hlavne pri vyvliekaní splstnatelého porastu a buriny.

 

Odpružený zarovnávací plech

Odpružený zarovnávací plech

Rad GP možno vybaviť rôznymi valcami (Cambridge alebo ozubený valec), čím možno prístroj optimálne prispôsobiť daným skutočnostiam. Rovnako možno nastaviť intenzitu práce na každej systémovej jednotke (urovnávací plech, 12 mm hroty, 8 mm hroty alebo valec) Profi lúčnych bránach samostatne. Jednotlivé pracovné kroky obnovy lúk a pastvín (vyvlačovanie a prísev) možno teda vykonávať optimálnym spôsobom. Výsev osiva prebieha na šírku. Pracovná hĺbka hrotov činí až 4 cm.

 

Všetky jednotlivé diely Profi lúčnych brán je možné nastaviť samostatne.
Rad GP sa s obľubou používa v poľnom hospodárstve aj pri sejbe medziplodín.


Rozsah sériovej dodávky

 • Kompletný stroj s 3 zavlačovacími bránami a valcom
 • Odpružený zarovnávací plech
 • Zavlačovacie brány so zahnutými 12 mm prstami (78 kusov), 8 mm prsty (114 kusov)
 • Ťažký valec pre lúky a pastviny Cambridge ( Ø 530 mm) alebo ozubeným valcom (Ø 410 mm)
 • Prevedenie 25 km/h

 


 

 

 

 

Pracovná šírka   m   6
Prepravné rozmery (bez PS) dx š x v   m   5,5 x 3 x 3,1
Prepravné rozmery (s PS 500 M2) dx š x v   m   5,5 x 3 x 3,1
Hmotnosť (valec Cambridge 530 mm) bez PS   kg   3800
Hmotnosť (ozubený valec 410 mm) bez PS   kg   3800
Kategória nástavby        KAT 3 N
Výkon traktora   kW / PS   od 100 / 140
Pracovný výkon   ha/h   4 - 6

Sú potrebné 3 dvojčinné riadiaca jednotka pre pojazd, sklápanie a nastavenie valcov.

 1. Tlakovzdušná brzda - len pri súčasnom objednaní


 

 

2. Výstražné tabulky a osvetlenie GP 600 ( ca. 30 kg )

Výstražné tabulky a osvetlenie GP 600

Výstražné tabulky a osvetlenie GP 600


 

 

3. Počítadlo prevádzkových hodín

 


 

4. Sada senzorov - radarový senzor a čidlo zdvíhacieho ústrojenstva GP 600

 

Senzor zdvíhacieho ústrojenstva

Senzor zdvíhacieho ústrojenstva

Radarový senzor

Radarový senzor

 

 

 


 

5. Plniace schodíky GP 600 ( ca. 80 kg )

 

Plniace schodíky

Plniace schodíky


6. Elektrické hydraulické zariadenie ( len viac než 1 riadiaca dvojčinná jednotka )


7. Sada príslušenstva 500/50-17" koleso


8. Sada príslušenstva skrinka na náradie

 

 

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube