PRODUKTY / FLIEGL / PREKLADACIA TECHNIKA / STANICA UNIVERSAL

PREKLADACIA STANICA UNIVERSAL

Podlaha s reťazovým dopravníkom (reťaze Rübig odolné voči opotrebeniu)

Prevedenie s rýchlosťou 25 km/h s technickým listom TÜV pre Nemecko

Nátrasný rotor

Dvojokruhový pneumatický systém s ručným riadením

Pneumatiky:  385/65-22,5 RE

adná náprava s hydraulickým spúšťaním

Hydraulická oporná noha Palubná hydraulika

Normálny kĺbový hriadeľ

Tuhá ťažná tyč pre pripojenie zospodu s ťažným okom 40 DIN

Riadenie cez elektromagnetický ovládací pult

Posuvné bočnice s hydraulickým odklápaním doprava a doľava

Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo

Vhodné k prekládke kukuričnej siláže, siláže z celých rastlín, trávnej siláže, kompostu, atď

 

Jedinečné prednosti prekladacej stanice sú zjavné, ide predovšetkým o...

..úsporu času a práce:  prekladacia stanica je logistická točnica, medzizásobník, tlmič a spojovací článok v účinnom dopravnom systému „kombinovanej dopravy“. Nedochádza k narušeniu sledu pracovných úkonov rezačky. Zberný voz na poli a dopravné vozidlo na ceste sa poznajú pomocou čítačky RFID čipov, automaticky sa prevádza zváženie, zaznamenanie a zdokumentovanie množstva. Naďalej nutné postaviť sa na cestnú váhu. Súčasne nieje nutné ručne zaznamenávať jednotlivé vozidlá a ich zaťaženie. Stanica je mobilná a na akomkoľvek mieste sa dá nainštalovať za päť minút.

...bezpečnosť práce:  proces prekladania začne, keď sa autorizované vozidlo pomocou svojho RFID čipu prihlási k prekladacej stanici a tá ju spozná. Tým je zamedzené k chybnej obsluhe. Zamedzené je rovnako samočinnému spusteniu funkcie prekladania.

...hospodárnosť:  nákladné vozidlá prepravujú produkty na dlhé vzdialenosti rýchlejšie a hospodárnejšie ako traktory. Traktory sa zbernými prívesmi naproti tomu uplatnia svojou jedinečnou vlastnosťou na poli. Okrem toho nedochádza k znečisťovaniu ciest, ktoré se nemusia čistiť, pretože zberné vozidlá opúšťajú pole v rovnakej miere ako nákladné vozidlá .

...účinnosť nakládky:  meracie zariadenie a snímače k identifikácii výšky naloženia sa starajú o to, aby bolo každé nákladné vozidlo naložené maximálnym objemom alebo hmotnosťou. Príslušné snímače zisťujú výšku násypného kužeľa a informujú vodiča o tom, kde je potreba ísť dopredu alebo dozadu.

..úsporu energie:  elektrický generátor sa zapína automaticky len vtedy, keď je zberaný produkt alebo zbytkový produkt a nákladné vozidlo pripravené k prekládke. Vypnutie prebieha tak isto automaticky a to po ukončení procesu prekládky. V priebehu nakladania sa rýchlosť elektromotorov reguluje na základe hmotnosti zberaného produktu tak, aby bol vždy dosadený maximálny možný výkon. V prípade ťažkého produktu sa napríklad pomocou zníženej rýchlosti vytvorí požadovaný točivý moment.

..dokumentácia:  pomocou bežného predávaného USB kľúču sa dá z pamäti zistiť tieto parametre: váženie váhou, zberné vozy pracujúce na poli, nákladné vozidlá odvážajúce produkt po ceste, vlhkosť zberaného produktu, dátum a presný čas a tak isto aj GPS polohu.

..flexibilitu:  prekladacia stanica sa dá používať celý rok u akejkoľvek žatve na poli a k prekládke zbytkových produktov v poľnohospodárskych a priemyselných prevozoch.

Objem ca. 50 cbm
Preplatok výkon ca. 20 cbm pro Minute
Prekladacia výška ca. 4.900 mm
Prepravná dĺžka ca. 11.000 mm
Prepravná šírka ca. 2.950 mm
Dopravná výška v polohe pre jazdu ca. 3.950 mm
Nakladacia výška ca. 3.450 mm
Vlastná hmotnosť ca. 9.000 kg
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube