Pneumatický sejací stroj PS 120 M1

  • Rôzne výsevné hriadele (jemný výsev a hrubý výsev)
  • Bodovo presné vynášanie osiva nezávislé na závite
  • Sledovanie a kontrola otáčok výsevné hriadeľa
  • Presné priečne rozdelenie po celej pracovnej šírke
  • Funkcia vyprázdnenia
  • Vynášanie množstva osiva je nezávislé na rýchlosti
  • Vedenie predsouvraťou – senzorikou (voliteľné )
  • Počítadlo hektárov
  • Automatická skúška výsevku

Pneumatické sejacie stroje

PS 200 M1
PS 120 M1
Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo

Cez elektricky ovládanú dávkovaciu hriadeľ príde osivo do vzduchového kanála odkiaľ je pomocou elektrického ventilátora cez plastové hadice dopravované k rozptyľovacím plechom. Tým je možné zaručiť presnú aplikáciu osiva aj za vetra!


 

Označenie       PS 120 M1
Objem zásobníka   L   120
Hmotnosť   kg   45
Max. šírka rozmetania (elektr. dúchadlo)   m 1 - 6
Max. šírka rozmetania (hydr. dúchadlo)   m   až 12
Max. šírka rozmetania (dúchadlo na vývodový hriadeľ)   m   až 12
Elektrické napájanie   V / A   12 / 25
Príkon elektr. dúchadla   A   25 pri rozjazde
Kategórie nástavby   kat.   Kat. I – III (len s príslušenstvom pre trojbodový záves)
Rozmery ( VxŠxH )   mm   800 x 600 x 880
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube