Manažment stáda

 • kompletné spracovanie agendy zvierat
 • sledovanie zdravotného stavu
 • plodnosti zvierat
 • nádojoch mlieka
 • spotrebe krmiva
 • jednoznačne štruktorovaná analýza
 

MANAŽMENT FARMY

Manažment stáda
Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo

VÝHODY PRE VÁS :

 • riadiace centrum pre technológiu v dojárni
 • centralizovaný manažment stáda s kompletnými údami o všetkých zvieratách a produkcii
 • funkcia pre správnu reprodukciu, kŕmenie, dojenie a zdravotný stav vašich zvierat
 • k dispozícii rôzne formáty výsledkov - v grafickom alebo tabuľkovom formáte
 • meranie mlieka
 • Dairy plan C21
 • s označovaním zvierat, selekciou, ... tvorí základ každej práce na farme
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube