Tradičnou značkou v dojení je GEA Farm. Prešla prechodom od tradičnej MIELE - MELTEC, WESTFALIA až po dnešný kompletný koncept, ktorý rieši nielen samotné dojenie, chladenie, hygienu, ale aj koncept ustajnenia zvierat. Ustajnenie predstavuje celok spojený s napájaním, kŕmením, ležiskoviskovým komfortom, klímou a pohodlím zvierat v stajni.Preto pod GEA Farm nájdete napájanie, hradenie, protiprievanové siete, šípové lopaty,škrabacie kefy, ventilátory, napájacie automaty ... a mnoho ďalšieho
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube