DISKOMAT

 • DISKOMAT N - nesený
 • DISKOMAT PS - polonesený sklápateľný
 
 • Disky ø 620 mm
 • Pracovná hĺbka 5 - 18 cm
 • Podmietky
 • Kyprenie
 • Predsejbová príprava
 • Výborné zapravenie rastlinných zvyškov
 • Vysoký výkon
 • Pracovná rýchlosť až do 15 km/h
 • Výškovo nastaviteľný bočný deflektor
 • Minimum mazacích miest
 • Široký výber ponuky valcov

DISKOVÉ PODMIETAČE

DISKOMAT
SOFTER
Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo

POPIS :

Diskomat nesený

Diskomat nesený

Diskomat polonesený

Diskomat polonesený

 

Diskový podmietač Diskomat je inovatívny ako v celkovom poňatí konštrukcie a dizajnu, tak v riešení jednotlivých technických uzlov a použití špeciálnych materiálových technológií.

To zaisťuje stroju veľmi kompaktné rozmery (hlavne na prepravu na pozemných komunikáciách), veľmi nízku hmotnosť a jej priaznivé rozloženie pracovnej hmotnosti a predovšetkým veľmi nízke nároky na údržbu.

Konštrukcia diskového podmietača plní požiadavky na bezpečnosť a požiadavky pre schválenie pre prevádzku po pozemných komunikáciách (kategórie vozidiel SPT3).

Veľký dôraz je kladený aj na celkový dizajn a ergonómiu diskového podmietača.

Všetky nastavovacie uzly sú dobre prístupné pre obsluhu a spĺňajú prísne bezpečnostné požiadavky.

Väčšina ovládacích prvkov je riešená hydraulicky a je pohodlne regulovateľná počas práce priamo z miesta obsluhy v traktore.

Veľmi nízke nároky má diskový podmietač na údržbu.

Oproti konkurenčným strojom je výrazne minimalizovaný počet mazacích miest a frekvencia mazania.

Vďaka využitiu technológie eXtra STEEL line® je väčšina uzlov úplne bezúdržbových po celú dobu životnosti stroja.

Diskový podmietač DISKOMAT má veľmi široké použitie v rôznych technológiách spracovania pôdy.

Je vhodný ako na vykonávanie klasických podmietok po zbere plodín do rôznych hĺbok (až 18 cm), tak aj pre rôzne druhy ďalšieho spracovania pôdy.

Veľkou prednosťou tejto koncepcie stroja je všeobecne známy urovnávací efekt, takže diskový podmietač je vhodný aj pre predvýsevné spracovanie pôdy, kedy je kladený dôraz na dobré urovnanie pozemku a kvalitné spracovanie pôdy.

Unikátny u tohto typu diskového podmietača je použitie dvojitého pneumatikového valca.

Jednak je dosiahnuté veľkej kompaktnosti stroja a ďalej mimoriadne vysokej kvality práce.

Dvojitý pneumatikový valec sa vyznačuje veľmi kvalitným spätným utužením a urovnaním pôdy a vytvorením priaznivej povrchovej štruktúry.

Súčasťou dvojitého pneumatikového valca je integrovaná transportná náprava s brzdenými kolesami.

Umiestnenie nápravy pritom zaručuje priaznivú polohu ťažiska diskového podmietače pri práci a zaistenie maximálneho prítlaku na jednotlivé rady diskov.

To je veľmi dôležité pre spoľahlivú prácu stroja aj v ťažkých pôdnych podmienkach a pri vysokých pracovných rýchlostiach.

 

Vysoký výkon a kvalita práce

 

 • Vysoká pracovná rýchlosť až do 15 km / h.
 • Práca bez upchávania vďaka vysokej svetlosti rámu.
 • Dokonalé podrezanie vďaka optimalizovanému sklonu diskov.
 • Ozubené disky pre bezpečné vnikanie do pôdy a intenzívne premiešanie.
 • Bezúdržbové pružinové istenie pre zaistenie optimálnych pracovných uhlov disku.
 • Presné hĺbkové vedenie s optimálnym utužením pôdy vďaka oporným a utužovacím valcom.

 

 

 

VARIANTY ZÁVESOV POLONESENÝCH STROJOV DISKOMAT

 

1. Záves kategórie III TBZ                                                                     

 

Záves TBZ kategórie 3

Záves TBZ kategórie 3

                                       

 2. Záves K80

Záves K80

Záves K80

 

3. Oko do spodného závesu traktora ø 50 mm

Oko do spodného závesu traktora ø 50 mm

Oko do spodného závesu traktora ø 50 mm

 

 

Robustná konštrukcia

 

 • Zušľachtené vysokopevnostné materiály v spojení s technológiou eXtra STEEL line sú zárukou dlhej životnosti strojov FARMET aj v tých najťažších podmienkach.
 • Na kľúčových uzloch použité zušľachtené vysokopevnostné materiály pre dlhodobú životnosť.
 • Samostatné istenie diskov - Každý z diskov je samostatne istený, čím je zaistená dokonalá ochrana pracovných orgánov a vysoká priechodnosť rastlinných zvyškov.

Samostatné istenie diskov

Samostatné istenie diskov

 • Bezúdržbové uloženie diskov

Robustné uloženie diskov

Robustné uloženie diskov

 • Bezúdržbové pružinové uloženie

Bezúdržbové pružinové uloženie

Bezúdržbové pružinové uloženie

 

 

VARIANTY ZADNÝCH VALCOV - NESENÝ DISKOMAT

 

Valce nesené

Valce nesené

 

 VARIANTY ZADNÝCH VALCOV - POLONESENÝ DISKOMAT

 

Varianty valcov polonesené

Varianty valcov polonesené

 

 

Veľmi dôležitá je správna voľba typu zadného valca, ktorý sa veľkou mierou podieľa na výslednej kvalite spracovania. Valec pôdu spätne utuží a ďalej rozdrobí a urovná. Výber typu valca závisí od typu pôdy a spôsobu používania stroja.

 

Valec Dvojitý Segmentový  Ring Dvojitý ring LTX  Diskový Dvojitý pneumatikový Valec
D S R DR SD DP V
Drobenie ●●●○ ●●○○ ●●●○ ●●●○ ●●○○  ●●●○ ●●●○ ●●●○
Pechovanie ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
Hĺbkové vedenie ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
Odolnosť proti upchávaniu ●●●○ ●●●● ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●●
Vhodnosť do kamenitých pôd ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●○
Vhodnosť do morkých pôd ●●○○ ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
Ťažné pôdy ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
Stredné pôdy ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
Ľahké pôdy ●●●● ●●○○ ●●●● ●●●● ●●●○ ●●●○ ●●●● ●●●●

 

 

 

VARIANTY DEFLEKTOROV

 

Deflektory za každou radou diskov, ktoré usmerňujú a drobia pôdu.

 

 

Hrebeňoý deflektor                                                                                      

 

Hrebeňový deflektor

Hrebeňový deflektor

 

Prútový deflektor

Prútový deflektor

Prútový deflektor

  

Parametre stroja Jednotka Diskomat 3 N Diskomat 3,5 N Diskomat 5 PS Diskomat 6 PS Diskomat 8 PS
Pracovný záber m 3 3,5 5 6 7,8
Transportná šírka m 3 3,5 3 3 3
Transportná výška m     3,3 3,65 4
Pracovná hĺbka cm 5 - 18 5 - 18 5 - 18 5 - 18 5 - 18
Hmotnosť** kg 2 400 2 600 6 200 6 950 8 660
Priemer diskov mm 620 620 620 620 620
Pracovná rýchlosť km/h 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15
Výkonnosť ha/h 3 - 4,5 3,5 - 5,25 5 - 7,5 6 - 9 8 - 12
Ťažný prostriedok* kW/k 105-158
/ 140-165
120-180
/ 160-240
150-220
/ 205-300
180-260
/ 245-355
240-300
/ 325-410

 

Parametre stroja Jednotka Diskomat 3 N Diskomat 3,5 N Diskomat 5 PS Diskomat 6 PS Diskomat 8 PS
Typ závesu   TBZ kat. III TBZ kat. III TBZ kat. III TBZ kat. III TBZ kat. III
Prepravná rýchlosť km/h 20 20 20 20 20
Brzdy       vzduchové / bubnové vzduchové / bubnové vzduchové / bubnové
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube