PRODUKTY / / Uncategorized / CARRIER

CARRIER

Výhody

 
 • Veľký výkon
 • Nízka spotreba nafty
 • Veľmi flexibilný stroj
 • Ideálny pre plytkú podmietku do 10cm
 • Dobrá ekonomika prevádzky stroja
 • Vysoká hodnota pri následnom predaji
Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo

Flexibilný Carrier pre každú príležitosť

 

Carrier je univerzálne náradie. Je používaný po celej Európe ako viacúčelové náradie v rukách poľnohospodárov, ktorí pracujú s šírkami náradia od 3 do 12 metrov. Tu spĺňa maximum požiadaviek. Všestranné použitie teraz nadobúda nový význam, keď je možné používať stále jeden a ten istý Carrier ...

 

... podmietka
Najbežnejší spôsob použitia náradia Carrier spočíva v zapravení rastlinných zvyškov po zbere do pôdy. Po len dvoch prejazdoch je horná vrstva ornice o hrúbke 5 - 7 cm kompletne homogenizovaná. Tajomstvo spočíva vo vysokej
pracovnej rýchlosti -> 12 km / h, keď dva ozubené kotúče odhadzujú zeminu do strán. Súčasne sú rastlinné zvyšky
drvené a zmiešané so zeminou, povrch pôdy je vyrovnaný a pripravený pre priamy výsev alebo ďalšie spracovanie.

 

 

... zapracovanie slamy pomocou brán a kultivácia strniska 

 

Občas dochádza k zastaveniu zberového kombajna, kedy rezačka slamy vytvára nerovnomerné riadky, ktoré je nutné
znovu rozmetať. Pri používaní veľkých brán pre rozmetanie slamy sú ku kotúčom dopravované kopy nahromadených
rastlinných zvyškov. Tým je zabránené vytváraniu stlačených vrstiev slamy na poli, ktoré znižujú prívod dusíka pre následne zasiatu plodinu. Brány sú dôležité pre úspešný bezorebný výsev.

 

... zrovnanie hrubej brázdy

Od prvých dní stroja Carrier na trhu, sa ukázala prominentná pozícia v schopnosti porovnať hrubú brázdu. Teraz je k dispozícii Carrier System Disc so šmykom Crossboard, ktorý robí zo stroja vynikajúci nástroj po pluhu. Prsty šmyku Crossboard zarovnajú povrch nerovných brázd a súčasne rozdrvia hrudy. Následne potom pech dorovná a utuží povrch pôdy.

 

... utuženie a valcovanie

 

Oceľový a gumový pech rovnomerne utužujú následne povrch pôdy, pre zvýšenie optimálneho stupňa utuženia v hornej vrstve. Pomocou svojej hmotnosti prispievajú k vytvoreniu optimálneho kontaktu osiva a pôdy, aby plodiny mohli úspešne vzchádzať. So zdvihnutým predným náradím môže byť Carrier využitý ako klasický poľný vál. Všetka hmotnosť stroja je potom prenesená na zadný pech. Toto nastavenie je veľmi účinné proti hrudám.

 

... siatie drobných semien

 

So sejačkou pre drobná semená BioDrill umiestneným na stroji Carrier je osivo umiestnené za disky a zapracované pomocou pechu.

 

Carrier - koncept

 

 • Všestrannosť
 • Jednoduchosť
 • Presnosť
 • Univerzálnosť
 • Spoľahlivosť

 

 

Brány na slamu

 

 

Brány na slamu môžu byť pripevnené na želanie dopredu pred disky. Toto zariadenie umožňuje, aby boli slama a rastlinné zvyšky rozprestreté rovnomerne po v celom pracovnom zábere stroja. Vďaka tomu dochádza k rovnomernejšiemu vzchádzanie buriny a výdrolu, a tým aj následne siatie plodiny.

Brány na slamu sú nastavené so systémom Disc a pracovná hĺbka sa nastavuje pomocou kľuky. Zosilnené prúty pracujú naprieč povrchom pôdy a presúvajú veľké množstvo zvyškov a pliev. Prúty sú optimálne rozložené, aby prúty pozvoľne pripravovali materiál, tak aby sa stroj neupchávala.

 

System Disc Agressive

 

 

Srdcom stroja Carrier sú dve rady ozubených vydutých diskov s priemerom 450 mm , vyrobených z tvrdej a odolnej ocele

V 55. Disky krájajú rastlinné zvyšky a zamiešajú ich do vrchnej vrstvy pôdy . Najlepšie pracujú pri vyšších pracovných rýchlostiach

Prvý rad vydutých 450 mm diskov pracuje najlepšie pri pracovnej rýchlosti 10-15 km / h Táto rýchlosť poskytuje najlepšiu schopnosť pre disky preniknúť povrchom pôdy a presunúť pôdu do strany . Čo najskôr po zamiešaní rastlinných zvyškov môže začať biologický proces a čím sa zvyšuje intenzita rozkladu . Pracovná hĺbka diskov je nastavovaná plynule z kabíny traktora .

Disky sú vyrobené z veľmi tvrdej ocele ' V - 55 ' a sú k rámu pripevnené cez gumou odpružené stĺpice . Kombináciou týchto vlastností , dávajú diskom vynikajúcu životnosť a nízku náročnosť na údržbu počas práce .

Carrier používa paralelné prepojenie hydraulického systému pri nastavení pracovnej hĺbky . Podľa pechu sa nastavuje pracovná hĺbka a pech vždy ide po povrchu pôdy .

 

Utuženie

 

Ocelový pech

 

 

Posledná zóna stroja Carrier sa skladá z jedného radu valcov pre utuženie a urovnanie. V suchých podmienkach predovšetkým, je dôležité pôdu utužiť, aby klíčenie výmrvu a burín bolo rýchle a rovnomerné.

Oceľový pech má agresívnejší profil, takže rastlinné zvyšky sú zatlačené do vrstvy zaisťujúci optimálny stupeň rozkladu.

 

Gumový pech

 

Gumový pech poskytuje veľmi dobré utuženie a s nízkym valivým odporom, čím je potreba nízky ťahový príkon. Pech tiež zamedzuje hrnutie na ľahkých pôdach.

 

  Nastavitelné bočné disky

 

 

Bočné nastaviteľné ramená diskov sú upevnené na krajoch systému Disc a zabraňujú tvorbe záhonov na bočných stranách.

Ramená diskov stroja Carrier sú z jedného kusu oceľovej liatiny. Táto konštrukcia zaručuje stabilitu a funkčnosť oproti predchádzajúcim riešeniam na trhu. Ložiská sa nemusia mazať, pretože sú k ramenu pripevnené pomocou kazetového tesnenia, ktoré je nepriechodné a zabraňuje prachu a zemine vniknúť do náboja. Disk je tiež súčasne umiestnený ďalej od rámu, pre zvýšenie priechodnosti na pozemkoch s veľkým množstvom rastlinných zvyškov alebo na kamenistých pôdach. Ešte jednu výhodu poskytuje toto prevedenie, systém je bezúdržbový.

 

Gumové odpruženie slupic

 

 

Gumové odpruženie stĺpic umožňuje každému disku individuálne vychýlenie až o 15 cm a tým zabránenie poškodeniu pri náraze na kamene. Toto riešenie zvyšuje životnosť diskov a ložísk.

Gumové uloženie sa takisto používa u ložísk pechu, aby boli znížené vibrácie a rázy. Predlžuje životnosť všetkých komponentov na stroji.

 

Sklápací mechanizmus

 

 

Carrier sa sklápa na prepravu do zadu na tri časti, tým je dosiahnutá transportná šírka od 2.5 do 3.0m, podľa pracovného záberu stroja. Sklápanie je pod kontrolou z kabíny traktora a na konci automaticky zabezpečené proti náhodnému odisteniu. Ak na poli odistí hydraulika traktora zabezpečenie, nemusí sa opustiť kabína traktora.
Nastavenie a príprava stroja môže zabrať pri strojoch veľmi veľa operatívneho času. Je dôležité zvoliť stroj, ktorý môže začať pracovať okamžite po príchode na pole. Carrier môže byť zložený a rozložený okamžite, to znamená, že môže začať pracovať okamžite.

 

 

Systém Disc so smykom Crossboard

 

 

Systém Disc Crossboard je ako náradie k dispozícii na želanie a poskytuje stroji väčšie urovnávacie schopnosti. Toho je prakticky využité, ak je stroj nasadený pri predsejbovej príprave. Prsty šmyku sú namontované na rám a ovládané hydraulicky z kabíny traktora.

Systém Disc Crossboard je k dispozícii pre zábery 4,2; 5,0 a 6,5 ma modelov Carrier 300-400 s gumovým valcom. Ak je šmyk zapojený, premení sa stroj z podmietača strniska na agresívne výkonný stroj na prípravu, drvenie hrúd a urovnanie hrubej brázdy po pluhu. V jednom prejazde je perfektne pripravená jemná štruktúra a urovnané osivové lôžko, dokonale vytvorená 'cesta' pre efektívne následnú operáciu.

 

Crosscutter

 

Toto nové predné náradie, ktoré je umiestnené pred System Disc má za úlohu rozrezať rastlinné zvyšky, predovšetkým po repke, kukurici alebo slnečnici. Vďaka tomu sa zvyšky lepšie zapravujú a ľahšie sa rozložia na potrebné živiny. Bubon s nožmi je plynule nastaviteľný z kabíny tak, aby vždy správne pracoval. Je možné ním vybaviť stroje Carrier o zábere 5m, 6,5 m a 12,25 m

 

 

 

Carrier 420-1225 systém disk

CR 420 CR 500 CR 650 CR 820 CR 1225
Pracovná šírka (m) 4,2 5 6,5 8,2 12,25
Prepravní šírka (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Počet sekcií 3 3 3 5 5
Počet diskov 32 40 52 64 96
Hmotnosť s diskom (kg) 3 900 4 700 5 800 7 500 11 120
Hydraulické prípoje 2 x dvojčinný 2 x dvojčinný 2 x dvojčinný 2 x dvojčinný 2 x dvojčinný
Rozmer kolies 10,5/80-15,3 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3 400/60-15,5 400/60-15,5
Tandem Tandem Tandem
Carrier 420 - 650 systém disk - smyk Crossboard
       
       new  
CR 420 CR 500 CR 650 CR 925
Pracovná šírka (m) 4,2 5 6,5 9,25
Prepravní šírka (m) 2,5 2,5 2,5 3
Počet sekcií 3 3 3 5
Hmotnosť SD-CB (kg) 4 400 5 400 6 800 9720
Hydraulické prípoje 3 x dvojčinný 3 x dvojčinný 3 x dvojčinný 3x dvojčinný
Rozmer kolies 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 tandem 400/60-15,5 tandem
Carrier - nesená verzia
CR 300 CR 350 CR 400
Pracovná šírka (m) 3 3,5 4
Prepravná šírka (m) 3 3,5 4
Počet diskov 22 26 30
Počet sekcií 1 1 1
Hmotnosť s diskom (kg) 1 650 1 850 2 200
Hmotnosť so závažím kg) 2 450 2 650 3 000
Hydraulické prípoje 1x jednočinný 1x jednočinný 1x jednočinný
Carrier - ťahaná verzia (gumový pech)
CR 300 CR 350 CR 400
Pracovná šírka (m) 3 3,5 4
Prepravná šírka (m) 3 3,5 2,5
Počet diskov 22 26 30
Počet sekcií 1 1 1
Hmotnosť s diskom (kg) 1 650 1 850 2 200
Hmotnosť so závažím (kg) 2 450 2 650 3 000
Hydraulické prípoje 1x jednočinný 1x jednočinný 1x jednočinný
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube